Hợp đồng thông minh đó là gì?

Mình search trên Google thì thấy có nhiều bài giải thích, nhưng không đi sâu, và giải thích có hơi khó hiểu cho nhiều người vì không phải ai cũng...