Cuộc hành trình tâm linh của Steve Jobs – nhà công nghiệp vĩ đại thế kỷ 21.

Tìm đến với Sơ Tâm. Trên 50% người Việt sử dụng smartphone do Apple cung cấp – Iphone. Tôi rất tò mò về quá trình đi đến phát minh mang...