Viên kim cương ở góc nhà

Có một thời gian thị trường sách Việt Nam bị khuấy động bởi cuốn sách Nhà Giả Kim, các bạn trẻ tung hô và thần thánh hóa cuốn sách đó và tôi...