Ba

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Đã từ lâu rồi, hình như tôi quên rằng tôi còn có ba, ba điện tôi một vài lần, nhưng có lẽ...