Chuyện Trung Nguyên tặng sách

  Khuyến học   Chuyện ông Vũ (Trung Nguyên) tặng sách không mấy xa lạ với một số người, tôi nhớ hình như hồi đó là vào khoảng năm 2015...