Giả sử có 100 triệu đầu tư vào Vinamilk năm 2006 và Bitcoin 2009

Bài viết hôm nay tôi xin đề cập đến việc đầu tư dài hạn một doanh nghiệp tốt trên thị trường chứng khoán với ví dụ là Vinamilk, mã cổ...